Adatvédelmi tájékoztató | Makk Kálmán Mozi

Adatvédelmi tájékoztató | Makk Kálmán Mozi

Amikor az oldalon böngészik, akkor az Ön által megadott személyes adatait, vagy számítógépének bizonyos adatait is átadja részünkre. Ezek egy része automatikusan (IP cím, böngészõ típus), más része pedig kizárólag az Ön hozzájárulásával (regisztrációs adatlap kitöltése) kerül birtokunkba. A regisztráció során megadott személyes adatait (név, e-mail cím, stb.) a Berettyó Kulturális Központ weboldalának üzemeltetõi törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi elõírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a felhasználó belegyezése nélkül -, amibõl a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlõen helyreállítható. A felhasználók adatait csak a szükséges mértékben és ideig õrizzük meg, és mindent megteszünk az adatok szerver oldali biztonságának megõrzése érdekében.
 
A Berettyó Kulturális Központ weboldalának mûködésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntetõ törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.