Jogi nyilatkozat | Makk Kálmán Mozi

Jogi nyilatkozat | Makk Kálmán Mozi

A látogatás feltételei
A Berettyó Kulturális Központ (továbbiakban berettyomozi.hu) honlapjának látogatói elismerik és a nyilatkozatban foglalt feltételeket, magukra érvényesnek tekintik. A honlapon közölt adatok megtekintéséhez regisztrációra, belépési névre, jelszóra vagy egyéb engedélyre nincs szükség.
 
Szerzõi jogok, hivatkozás a honlapra
A berettyomozi.hu honlapján található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a berettyomozi.hu kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzõi jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
A honlap fõoldalára mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belsõ oldalakra mutató linkek abban az esetben helyezhetõk el, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy a berettyomozi.hu weboldala valamely más weboldal részeként jelenjen meg.
 
A felelõsség korlátozása
A honlapon közölt adatokért, azok pontosságáért a berettyomozi.hu felelõsséget nem vállal. A honlap látogatása feltételezi a látogató részérõl az Internet lehetõségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A berettyomozi.hu nem felelõs semmilyen kárért, amely a honlaphoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokba foglaltak szintén a berettyomozi.hu felelõsségi körén kívül esnek:
  • Bármilyen mûködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan mûködését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelõ mûködése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A látogató felelõssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A berettyomozi.hu nem vonható felelõsségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.