New Ribbon
Example Frame

Vásárlói tájékoztató | Makk Kálmán Mozi

Jegyfoglalás

Jegyfoglalásra a Filmek és a Moziműsor menüpontban van lehetősége. Kattintson a foglalni kívánt előadás kezdési időpontjára! A foglalásnál ki kell választania a jegyek számát, ülőhelyeket kell választania a nézőtéren, illetve meg kell adnia az email címét. Freemail szolgáltató esetén a foglalásról szóló e-mail késéssel érkezik meg, kérjük, legyen türelemmel. Amennyiben van lehetősége rá, használja a gmail rendszerét!

Jegyvásárlás

Mozia CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Mozi a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Mozi nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Mozi oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A jegyek ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!


Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Makk Kálmán Mozi honlapján!

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el a Mozi ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Mozi biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Mozi oldalán választja ki az jegyet/jegyeket, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitölteni.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakció.
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Mozi oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Mozi oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.


Jegyvásárlási Szabályzat

Az adatkezelés során a Felhasználó adatainak feldolgozása az on-line Jegyvásárlási Rendszeren keresztül történik, oly módon, hogy a jegyet értékesítő személy, illetve a jegyek átvételekor közreműködő mozi pénztáros munkavállaló közreműködik az adatkezelésben. Személyes adatokat a közreműködő munkavállalókon kívül senki nem ismerheti meg.

Amennyiben jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaktól eltérő személyes adat kezelést észlel, úgy jogosult írásban a jegypénztáraknál, illetve  telefonon a +36 (54/ 500-022) telefonszámon bejelentést tenni.

Jelen tájékoztató a mozi jegypénztárában, illetve a www.berettyomozi.hu weboldalon is elhelyezésre kerül.

 

INTERNETES JEGYVÁSÁRLÁS / FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Általános rendelkezések

 A weboldalain keresztül a mozijegy kiválasztásával, valamint a kapcsolódó banki oldalon való on-line bankkártyás fizetéssel a jelen szabályzatban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Felhasználó, azaz a vásárló (magánszemély vagy jogi személy) között.

A Felhasználó az oldalak felkeresését követően, a jegyvásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő és jóváhagyó oldalon a FIZETÉS. A gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, és egyben jelen Jegyvásárlási Szabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott, papír alapon nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlás, illetve a kiküldött e-mail igazolja.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az Eladó által vásárlásra felkínált mozijegyek.

Szolgáltatás megnevezése: Mozijegy. TEÁOR szám: 5914. A szerződésre a 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet, azaz a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó rendelkezések minden körülmények között irányadóak.

 

Szerződő felek azonosítása

Az Eladó a www.berettyomozi.hu weboldalon, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon megvásárolt mozijegyekért, illetve azok vásárlásáért felel.

A hibás vagy hamis adat megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót (azaz a Vevőt) terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Felhasználó/vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Vételár és fizetési feltételek

A www.berettyomozi.hu on-line felületen a Felhasználó/Vásárló kizárólag mozijegyet vásárolhat, az ott feltűntetett vételáron, mely egyúttal az általános forgalmi adót is tartalmazza. A vételár kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel a fent megjelölt weboldalakról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet.

Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja a Felhasználó/Vásárló részére a vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím esetleges hibás megadásából fakadó minden kárért a felelősség a Felhasználót/Vevőt terheli.

Jegyvásárlás

A szolgáltató Jegyvásárlási Rendszerében csak az általa üzemeltetett Makk Kálmán Moziba értékesít belépőjegyeket. Az interneten nem elérhető belépőjegyek (pl.: kedvezményes belépőjegyek) a szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg. A szolgáltató az interneten biztosított jegyek után semmilyen különdíjat, vagy egyéb költséget nem számol fel, azt a pénztárakban elérhető feltételekkel az alábbi kiegészítésekkel biztosítja a Felhasználók számára:

 • A megvásárolt jegyek a rajta feltüntetett előadásra érvényesek, annak bármilyen más előadásra történő cseréjét, visszaváltását a szolgáltató megtagadhatja, mely után kártérítésre nem kötelezhető.
 • A belépőjegyek megvásárlására és átvételére az előadás megkezdéséig van lehetőség, a megvásárolt, de érvényesítetlen (felhasználatlan) jegyek visszaváltására a szolgáltató nem köteles. Kivételt képeznek a vis major esetei pl.: áramszünet, bombariadó.
 • Az előre lefoglalt, és át nem vett jegyeket a mozi 30 perccel az előadás kezdete előtt törli a rendszerből.

Jegyvásárlás menete

 1. A jegyvásárlási rendszerünket a www.berettyomozi.hu oldalon érheti el.
 2. Az oldalon keresse a moziműsor feliratú menü gombot.
 3. Válassza ki a megtekinteni kívánt előadást, oly módon, hogy a kezdési időpontra kattint. Ezt követően kiválasztott előadás aktuális teremképe lesz látható.
 4. Következő lépésként adja meg a vásárolni kívánt jegyek darabszámát, oldalon található gombok segítségével.
 5. Majd válassza ki az Ön számára szimpatikus ülőhelye(ke)t. Az oldal jobb oldalán kirajzolt teremképen jelöletlen mezőkkel szemléltetjük a rendelkezésre álló szabad ülőhelyek elhelyezkedését és számát. A szabad ülőhelyek zöld színnel, a foglalt ülőhelyek piros színnel vannak jelölve. Amennyiben a választásán módosítani kíván, kattintson a lehetőségek közül más az Ön számára szimpatikus ülőhelyre. A választást csak akkor tudja elfogadni rendszerünk, amennyiben azt a terem aktuális kihasználtsága lehetővé teszi. A kiválasztott ülőhelyeket sárga színnel jelölt mezők szemléltetik.
 6. A vásárlás megkezdéséhez egy érvényes e-mail cím megadása szükséges, ahová rendszerünk a visszaigazolást kézbesítheti, majd kattintson a ”Vásárlás” gombra. A ”Vásárlás” gombra kattintás hatására rendszerünk kezdeményezi a kiválasztott jegyek bankkártyás fizetését, és átirányítja Önt partner bankunk (CIB Bank Zrt.) fizetési oldalára. A fizetéssel kapcsolatos további információk az Internetes Jegyvásárlás / Felhasználási feltételek bekezdésben találhatóak. Amennyiben csak foglalást szeretne leadni, akkor a „Foglalás” feliratú gombot nyomja meg.
 7. A megnyitott banki oldalon töltse ki a fizetési megbízást, melyet a ”Fizetem” gomb használatával hagyhat jóvá. Ezt követően várja meg a bank válaszát, majd kattintson a ”Vissza a bolti alkalmazáshoz” linkre. A bank válaszának megfelelően rendszerünk tájékoztatja Önt a jegyátvétel módjáról, sikertelenség esetén annak okáról. A vásárlás eredményéről rendszerünk a megadott email címre értesítő levelet küld.

Fontosabb alapfogalmak

Jegyvásárlási rendszer: A  rendszer a www.berettyomozi.hu oldalon érhető el. A jegyvásárlási rendszer magában foglalja ezen domain név alatt használható funkciókat, valamint a mozi pénztárában működő kiszolgáló rendszert is.

Szolgáltatás: Az a tevékenység, amelyet Szolgáltató/Üzemeltető annak érdekében végez, hogy a jegyvásárló rendszer információs tartalma és funkciói a Jegyvásárlási Rendszer Felhasználói környezetében a Felhasználók számára elérhetőek legyenek.

Felhasználó: Az a személy, aki a Jegyvásárlási rendszert bármilyen célból igénybe veszi.

Információs tartalom: A rendszer által a Felhasználó felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Jegyvásárlási Rendszer által használt szoftver.

Szolgáltatás tárgya: A szolgáltató a szolgáltatás keretei között internetes (webes oldalon elérhető) jegyvásárlás lehetőségét kínálja a Felhasználók számára. Jelen Felhasználási Feltételek erre a tevékenységre vonatkoznak.

Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése: A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely Felhasználó felé megtagadja.

Szolgáltatás igénybevétele: A szolgáltatást, illetve a rendszeren elhelyezett tartalmakat Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

E-mail cím: A Jegyvásárlási rendszer során meg kell adni egy érvényes e-mail címet, mint Felhasználó azonosító. A megadott e-mail címen a Felhasználónak elérhetőnek kell lennie. A megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Hírlevél regisztráció: A Jegyvásárlási rendszer használata során a megadott érvényes e-mail címmel hírlevél szolgáltatásra lehet feliratkozni. A szolgáltatás célja a Felhasználók mozilátogatásával kapcsolatos információk gyűjtése illetve közlése, továbbá tájékoztató anyagok (műsor, rendezvények, aktualitások, stb.) rendszeres küldése.

Hírlevél regisztráció lemondása (törlése): A hírlevél szolgáltatás lemondható a rendszeresen megküldött hírlevelek láblécében található „Leiratkozás” link segítségével. A Felhasználó e-mail címe a Jegyvásárlási rendszerben nem változtatható meg.

Felhasználók felfüggesztése, kizárása: A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítéstől függetlenül felfüggessze vagy kizárja azon Felhasználót, aki jelen Felhasználási feltételeket nem fogadja el, illetve nem tartja be. A szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető a Felhasználó felfüggesztése, kizárása, jogosultságainak korlátozása miatt.

Bakkártyás fizetés: A Jegyvásárlási rendszerben megvásárolandó jegyek kizárólag a CIB Bank Internetes fizetési rendszerén keresztül egyenlíthetők ki on-line bankkártyás fizetéssel. Az itt megadott bankkártya adatokat a szolgáltató nem ismeri meg, azokat közvetlenül a bank dolgozza fel. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Az adott fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer kijelzi a Felhasználó számára és tájékoztatást nyújt a további teendőkről. A CIB Bank vásárlási feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat.

Számlázás: Amennyiben Felhasználó ÁFÁ-s számlát igényel a vásárlásról, azt a belépőjegy átvételekor a pénztárnál szükséges jelezni.

Jegyátvétel: A Felhasználó a jegyvásárlás során sikeres fizetés esetén átvételi kódot kap, melynek bemondásával veheti át jegyét az előadás helyén lévő mozi pénztárban. A megvásárolt jegy átvételére az előadás megkezdését követően még további 30 percig van lehetősége a Felhasználónak. A Felhasználó felelőssége, az átvételi kód titokban tartása, illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó hibájából eredő jogosulatlan felhasználásért.

 

Felhasználási feltételek közzététele, módosítása

Jelen Felhasználási feltételeknek a Felhasználókkal történő megismertetéséről a közzétevő oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a rendszeren közzéteszi.

A szolgáltató jogosult jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. Az értesítés a www.berettyomozi.hu elhelyezett Közleményen keresztül történik. A Felhasználó a szolgáltatás módosításának hatálybalépését követő használatával elfogadja a megváltozott Felhasználási feltételeket.

Az elállás joga

A fogyasztó az elállás jogát a 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet elállásra vonatkozó rendelkezései szerint gyakorolhatja.