Vásárlói tájékoztató | Makk Kálmán Mozi

Vásárlói tájékoztató | Makk Kálmán Mozi

Jegyfoglalás

Jegyfoglalásra a Filmek és a Mozimûsor menüpontban van lehetõsége. Kattintson a foglalni kívánt elõadás kezdési idõpontjára! A foglalásnál ki kell választania a jegyek számát, ülõhelyeket kell választania a nézõtéren, illetve meg kell adnia az email címét. Freemail szolgáltató esetén a foglalásról szóló e-mail késéssel érkezik meg, kérjük, legyen türelemmel. Amennyiben van lehetõsége rá, használja a gmail rendszerét!

Kedvezmények:

A mozi kedvezményt bíztosít a diákoknak, nyugdíjasoknak, a diák és nyugdíjas igazolvány felmutatása esetén. Valamint elfogadunk Berettyó és UniPass kártyát is, melynek felmutatása esetén igénybe vehetõ a teljes árú jegy helyett a kedvezményes jegyár.

 Jegyvásárlási Szabályzat

Az adatkezelés során a Felhasználó adatainak feldolgozása az on-line Jegyvásárlási Rendszeren keresztül történik, oly módon, hogy a jegyet értékesítõ személy, illetve a jegyek átvételekor közremûködõ mozi pénztáros munkavállaló közremûködik az adatkezelésben. Személyes adatokat a közremûködõ munkavállalókon kívül senki nem ismerheti meg.

Amennyiben jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaktól eltérõ személyes adat kezelést észlel, úgy jogosult írásban a jegypénztáraknál, illetve  telefonon a +36 (54/ 500-022) telefonszámon bejelentést tenni.

Jelen tájékoztató a mozi jegypénztárában, illetve a www.berettyomozi.hu weboldalon is elhelyezésre kerül.

 

 

Fontosabb alapfogalmak

Jegyvásárlási rendszer: A  rendszer a www.berettyomozi.hu oldalon érhetõ el. A jegyvásárlási rendszer magában foglalja ezen domain név alatt használható funkciókat, valamint a mozi pénztárában mûködõ kiszolgáló rendszert is.

Szolgáltatás: Az a tevékenység, amelyet Szolgáltató/Üzemeltetõ annak érdekében végez, hogy a jegyvásárló rendszer információs tartalma és funkciói a Jegyvásárlási Rendszer Felhasználói környezetében a Felhasználók számára elérhetõek legyenek.

Felhasználó: Az a személy, aki a Jegyvásárlási rendszert bármilyen célból igénybe veszi.

Információs tartalom: A rendszer által a Felhasználó felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Jegyvásárlási Rendszer által használt szoftver.

Szolgáltatás tárgya: A szolgáltató a szolgáltatás keretei között internetes (webes oldalon elérhetõ) jegyvásárlás lehetõségét kínálja a Felhasználók számára. Jelen Felhasználási Feltételek erre a tevékenységre vonatkoznak.

Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése: A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely Felhasználó felé megtagadja.

Szolgáltatás igénybevétele: A szolgáltatást, illetve a rendszeren elhelyezett tartalmakat Felhasználó saját felelõsségére veszi igénybe. A Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget.

E-mail cím: A Jegyvásárlási rendszer során meg kell adni egy érvényes e-mail címet, mint Felhasználó azonosító. A megadott e-mail címen a Felhasználónak elérhetõnek kell lennie. A megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõen.

Hírlevél regisztráció: A Jegyvásárlási rendszer használata során a megadott érvényes e-mail címmel hírlevél szolgáltatásra lehet feliratkozni. A szolgáltatás célja a Felhasználók mozilátogatásával kapcsolatos információk gyûjtése illetve közlése, továbbá tájékoztató anyagok (mûsor, rendezvények, aktualitások, stb.) rendszeres küldése.

Hírlevél regisztráció lemondása (törlése): A hírlevél szolgáltatás lemondható a rendszeresen megküldött hírlevelek láblécében található „Leiratkozás” link segítségével. A Felhasználó e-mail címe a Jegyvásárlási rendszerben nem változtatható meg.

Felhasználók felfüggesztése, kizárása: A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítéstõl függetlenül felfüggessze vagy kizárja azon Felhasználót, aki jelen Felhasználási feltételeket nem fogadja el, illetve nem tartja be. A szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhetõ a Felhasználó felfüggesztése, kizárása, jogosultságainak korlátozása miatt.

Számlázás: Amennyiben Felhasználó ÁFÁ-s számlát igényel a vásárlásról, azt a belépõjegy átvételekor a pénztárnál szükséges jelezni.

Jegyátvétel: A Felhasználó a jegyvásárlás során sikeres fizetés esetén átvételi kódot kap, melynek bemondásával veheti át jegyét az elõadás helyén lévõ mozi pénztárban. A megvásárolt jegy átvételére az elõadás megkezdését követõen még további 30 percig van lehetõsége a Felhasználónak. A Felhasználó felelõssége, az átvételi kód titokban tartása, illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget a Felhasználó hibájából eredõ jogosulatlan felhasználásért.

 

Felhasználási feltételek közzététele, módosítása

Jelen Felhasználási feltételeknek a Felhasználókkal történõ megismertetésérõl a közzétevõ oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a rendszeren közzéteszi.

A szolgáltató jogosult jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. Az értesítés a www.berettyomozi.hu elhelyezett Közleményen keresztül történik. A Felhasználó a szolgáltatás módosításának hatálybalépését követõ használatával elfogadja a megváltozott Felhasználási feltételeket.

Az elállás joga

A fogyasztó az elállás jogát a 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet elállásra vonatkozó rendelkezései szerint gyakorolhatja.